TIEDOTE

Kylpylän suihkuista on alkutalven aikana esiintynyt raja-arvot ylittyviä legionella-bakteeriarvoja. Kyseinen bakteerikanta ei ole terveydelle vaarallinen tautia aiheuttava kanta, joten kylpylän toiminnalle ei aiheudu minkäänlaisia käyttökatkoksia.

Raja-arvot ylittäviä tuloksia esiintyi naisten löylyvedenottohanassa ja naisten käsisuihkussa. Legionellaa esiintyy yleisesti vähän käytetyissä vesijohdoissa.

Desifioimme kylpylän suihkujohtoverkoston tammikuun aikana jolla raja-arvot saadaan laskettua normaalille tasolle. Muuten olemme nostaneet suihkuvesien lämpötilaa ja huuhdelleet vesijohtoverkostoa.

Tiedotamme kun käyttöveden arvot ovat palautuneet kaikilta osin normaaliksi.

Allasvesissä ei ole todettu poikkeuksia, viranomaisten toimesta vesiä mitataan säännöllisesti. Tiedotamme mahdollisista muutoksista välittömästi.

Korostamme että kyseinen legionella-bakteerikanta ei ole terveydelle haitallinen, kylpylämme on terveysturvallinen.

Toimimme tilanteessa tiiviissä yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa ja heidän ohjeiden mukaan. 

Vesileppis liikuntapalvelut